banner8

banner9

Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi

Tarım Kredi Kooperatifleri, YDA’ya karşı 2018 yılında Söğütözü’ndeki lüks plazalarla ilgili açtığı davayı kaybetti.

EKONOMİ 06.11.2022, 04:35
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
Çiftçiye ait Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin hemen karşısında Ankara’nın en değerli arazisi üzerinde YDA tarafından yaptırılan lüks residences konutları ve ticari ofislerle ilgili mahkeme skandal bir karara imza attı. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2018 yılında Ankara 17’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava, 11 Ekim’de sonuçlanırken, mahkemenin YDA’nın lehine karar vermesi çiftçiyi büyük bir gelirden mahrum bıraktı.

YDA’nın Söğütözü’nde Tarım Kredi’ye ait 49 bin 134 metrekare arazi üzerinde yaptırdığı ve 6 bloktan oluşan lüks plazalardan 10’da 9 pay alırken, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ise sadece 1 pay düştü. Milli Gazete, bugüne kadar kamuoyu gündemine hiç gelmeyen çiftçinin arazisinden lüks plazalara uzanan büyük bir vurgunun detaylarına ulaştı. Arazi vurgununda süreç 2011 yılında başlarken, asıl altın vuruşu ise mevcut Genel Müdür Hüseyin Aydın’ın yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin Aydın’ın, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2018 yılında ‘Asgari Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi’ iddiasıyla açtığı davada elini zayıflatacak bir şekilde YDA’ya gelir paylaşımını esas almayan bir muvafakatname vererek anlaştığı ortaya çıktı.

Tarım Kredi Kooperatifleri, mahkeme sonuçlanmadan YDA’ya ilk muvafakatnameyi 26 Temmuz’da verirken, 16 Eylül’de de bütün taşınmazlarla ilgili muvafakatname verilmesi için idareye yetki verildi. Genel Müdür Hüseyin Aydın’ın gelir paylaşımı esasını dikkate almadan muvafakatname vermesi, YDA’nın mahkeme sürecinde elini bir hayli rahatlatırken, muvafakatnamenin hemen ardından yani 11 Ekim’de de mahkemenin Tarım Kredi aleyhine sonuçlanması dikkat çekti.

Diğer yandan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2018’de açtığı dava ile çelişen ve Merkez Birliği’nin aleyhine olan YDA ile ilgili alınan kararların, Merkez Birliği’nin 24 Eylül’de alelacele yapılan olağanüstü genel kurul gündemine getirilerek, delegelere tasvip ettirilmesi de yaşanan süreçle daha da manidar hale getirdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2011 yılında YDA ile yaptığı anlaşma kapsamında tamamı Merkez Birliğini ait Söğütözü’ndeki 49 bin 134 metrekare arazi ile ilgili ‘Arsa Karşılığı Garantili Sabit Gelir Paylaşımı’nı esas alan sözleşmede çıkan uyuşmazlıklar kapsamında konu 2018 yılında mahkemeye taşınmıştı. YDA’nın sözleşmeden doğan taahhütlerini yerine getirmemesinden dolayı dönemin Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından dava açılırken Tarım Kredi Kooperatifleri açılan mahkemede, asgari gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında imar planında yapılan değişikliklerle emsal değeri 1.5’den 3.6’ya çıkarılan taşınmazlarla ilgili hakların iadesini talep etmişti. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıl süren mahkeme 11 Ekim’de Tarım Kredi’nin aleyhine sonuçlandı. Mahkemenin 1.5’den, 3.6’ya çıkarılan emsal değeri ile ilgili olarak YDA’yı Tarım Kredi Kooperatiflerine sadece 43 milyon lira ödeme yapmaya mahkum etti. Mahkemenin emsal değerindeki yüksek artışa karşılık YDA’yı sadece 43 milyon lira gibi komik bir ödeme yapmaya mahkûm etmesi, kararı da tartışmalı hale getirdi. Gelinen noktada Tarım Kredi Kooperatiflerinin, YDA’ya verilen muvafakatnamenin ardından bir üst mahkemeye itiraz edip etmeyeceği ise merak ediliyor.

YDA’nın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili proje gündeme gelmeden Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Söğütözü’ndeki 49 bin 134 metrekare arazisine talip olması dikkat çekerken, 2011 yılında kat karşılığı olarak çıkılan ihaleden vazgeçilerek, ‘Arsa Karşılığı, Garantili Sabit Gelir Paylaşım’ modeline geçilmesi de YDA’nın arazi üzerinden büyük bir rant elde etmesine neden oldu. 2011 yılında yapılan sözleşmede 1.5 emsal değerine göre yapılırken, YDA’nın daha sonra imar planında yapılan değişikliklerle emsal değerini önce 2.3’e daha sonra ise 3.6’ya kadar çıkardı. Emsal değerindeki bu artışla birlikte satılabilen alan 73 bin metrekareden 180 bin metrekareye kadar yükseltildi. 

YDA, tamamı Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait olan arazi üzerinde lüks residences konutları ile ticari ofislerden oluşan tam 6 bloktan oluşan devasa binalar yaparken, arazinin satış modeli ile alındığını iddia ederek emsal değerinde yapılan artışlardan Tarım Kredi Kooperatifleri’ne pay vermemek istemedi. Tarım Kredi Kooperatifleri de projenin arazi satış modeli olmadığını, ‘Asgari Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi’ olduğunu belirterek konuyu 2018 yılında mahkemeye taşımıştı.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Söğütözü’ndeki 49 bin 134 metrekare araziyi YDA’ya‘Arsa Karşılığı Garantili Sabit Gelir Paylaşımı’ projesi kapsamında 96 milyon liraya satarken, 2013 yılında arazinin hemen karşısına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapılacağının ortaya çıkması üzerine dönemin Tarım Kredi Genel Müdürü Abdullah Kutlu tarafından 42 milyon lira karşılığında 14 bin metrekarelik inşaat alanı YDA’dan satın alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapılacağının ortaya çıkması üzerine Söğütözü’ndeki arazinin değeri biranda artarken, YDA’da büyük bir rantın üzerine konmuş oldu. Aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapıldığı alanla ilgili olarak 2011 yılında AOÇ’nin 1’nci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı statüsünden 3’üncü Derece Doğal Sit Alanı’na dönüştürülmesi, yine aynı yıl çıkarılan kanun hükmünde kararname ile çiftlik arazisinin parçalanarak ya da tamamının adalet hizmetlerinde veya Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek kamu hizmetlerinde kullanılması için bedelsiz olarak hazineye devredilmesinin önü açılmıştı. Bu kararlar alınırken, YDA’nın da hemen karşısındaki araziyi Tarım Kredi Kooperatiflerinden satın alması, buradaki ince hesabı da gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatıyla ilgili proje daha ortaya çıkmadan Söğütözü’ndeki 49 bin 134 metrekare araziyi 2011 yılında ‘Arsa Karşılığı Garantili Sabit Gelir Paylaşım’ projesi ile 96 milyon liraya satın alan YDA, arazinin parasını da 2013 yılında Tarım Kredi’ye sattığı 14 bin metrekare kapalı alanın parası 42 milyon lira düşüldükten sonra geri kalan 54 milyon lirayı Tarım Kredi Kooperatiflerine hiçbir faiz ve enflasyon farkı uygulanmadan taksitler halinde tam 6 yılda ödedi. Arazi satışının hiçbir faiz ve enflasyon farkı uygulanmadan taksitler halinde satılması dönemin Tarım Kredi Kooperatifleri yöneticileri tarafından YDA’ya nasıl bir kıyak geçildiğini ortaya koyuyor.

YDA’nın hiçbir faiz ve enflasyon farkı ödemeden taksitle aldığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapılması ile birlikte Ankara’nın en değerli arazisi haline gelen Söğütözü’nde 49 bin 134 metrekare alana inşaa ettiği 6 bloktan oluşan lüks residences ve satış ofislerinin bugünkü değeri 10 milyar lirayı buluyor.

Bugün değeri 10 milyar lirayı bulan 180 bin metrekare satılabilen taşınmazdan Tarım Kredi Kooperatiflerinin hakkına sadece 14 bin metrekare yani 50 ticari ofisi düşerken, arsa bedeli olarak ödenen 54 milyon lira ile mahkeme kararı ile ödenmesine karar verilen 43 milyon lira ile birlikte toplam 97 milyon lira da nakit geçmiş olacak. Kullanım hakkı Tarım Kredi’ye ait olan 14 bin metrekare taşınmazın bugünkü değeri 770 milyon lira ederken, taksitler halinde ödenen 54 milyon liranın da bugünkü döviz kuru üzerinde hesap edildiğinde 10 milyar liralık değerden Tarım Kredi’nin hakkına toplamda sadece 1.2 milyar lira düştüğü görülüyor.

Söz konusu arazinin, 2011 yılında Arsa Karşılığı, Garantili Sabit Gelir Paylaşımı olarak YDA’ya 96 milyon liraya satılmak yerine proje kat karşılığı verilmiş olsaydı bugün 6 bloktan oluşan lüks residences ve satış ofislerinin yarısı Tarım Kredi’ye ait olacaktı.  Bu tablo, yıllar önce gariban çiftçinin menfaatine alınan arazinin, 2011 yılındaki Tarım Kredi Kooperatifleri yöneticileri tarafından YDA’ya nasıl bir kıyakgeçildiğini ortaya koyarken, 2018 yılında çiftçinin hakkını korumak için açılan davaya karşılık mevcut Genel Müdürün de kurumun elini zayıflatacak şekilde YDA’ya hiçbir gelir paylaşımına dayanmayan muvafakatname vermesi çiftçinin üzerinden yapılan arsa vurgununu gözler önüne seriyor.

2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi projesi ortaya çıkmadan hemen önce Tarım Kredi’nin Söğütözü’ndeki 49 bin 134 metrekare arazisi çok uygun bir fiyata, taksitle YDA’ya satılırken, daha sonra imar planında yapılan değişikliklerle arazinin emsal değeri de 1.5’den 3.6’ya çıkarılarak YDA’ya büyük bir kıyak geçildi. YDA’nın yapılan sözleşmeye rağmen artırılan emsal değerinden Tarım Kredi’ye hiçbir pay vermemesi ise çiftçinin arazisi üstünden yapılan büyük vurgunu gözler önüne serdi.

Şimdi gözler Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, Ankara 17’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aleyhte verdiği karara itiraz edip etmeyeceğine çevrilmiş durumda. Tarım Kredi’nin, YDA’ya lük plazalarla ilgili gelir paylaşımına dayanmayan muvafakatname vererek anlaşması, ‘Mahkeme kararına itiraz edilmeyecek mi?’ sorusunu gündeme getirirken, mahkeme kararına itiraz edilip edilmemesi bütün niyetleri ortaya koyacak.

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 05 Aralık 2022
İmsak 06:04
Güneş 07:29
Öğle 12:34
İkindi 15:07
Akşam 17:29
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Whatsap İhbar Hattı