Jandarma Genel Komutanlığı'na 7500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM 12.09.2022, 02:10
1
Jandarma Genel Komutanlığı'na 7500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.
Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

1- GENEL BİLGİLER:
Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarındaolmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, teminşartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internetsitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman ErbaşTemini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.
2- GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuruyapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylarbaşvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olmasıgerekmektedir.(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSSpuanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022)itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak[01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmaktaiken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenlerdahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almışolmak,d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhisedilmemiş olmak,e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemişolmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasından terhis olmak.),f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleriiçerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak2003 (dahil) - 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylar gelirken ilk sözleşmetarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı veS.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesikapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık YetenekleriniKarşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek: ResmîGazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvurukılavuzdaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğuçıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)h. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangibir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil GüvenlikEğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamışolmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri teminfaaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)ı. J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzmanjandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmakj. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geribırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ilebasit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyekullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadınveya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veyaşeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale vealım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmetisırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla sürelihürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bircezaya mahkûm olmamak,m. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğinşeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışısiyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,n. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüskafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açıkyerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak,vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleribulunmamak.)o. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,ö. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvurukılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.
3- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin MerkezKomutanlığı; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı İncek/Çankaya/ ANKARATEL : (0312) 464 4836Faks: (0312) 464 4848b. Resmi İnternet Adresleri:(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 01 Ekim 2023
İmsak 05:07
Güneş 06:26
Öğle 12:34
İkindi 15:54
Akşam 18:31
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Whatsap İhbar Hattı