Kahire'de dolaylı ateşkes müzakereleri başlıyor! HAMAS zafere çok yakın...

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Fransa toplantısından çıkan ateşkes önerisine Hamas'ın verdiği yanıtın müzakereleri bugün başladı. Hamas heyeti Kahire'ye ulaştı.

DÜNYA 08.02.2024, 14:10
1
Kahire'de dolaylı ateşkes müzakereleri başlıyor! HAMAS zafere çok yakın...
Fransa toplantısından çıkan ateşkes önerisine Hamas kendi şartlarıyla yanıt vermişti. İşte o şartlara ilişkin müzakerelerin ilk turu bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de başlıyor.
Toplantılara Mısır, Katar ve Hamas katılıyor.
Dr.Halil El Hayya başkanlığındaki Hamas heyeti, bugün sabah Kahire'ye ulaştı. İşgalci İsrail heyetinin de, dolaylı müzakerelere başlamak üzere Kahire'ye geçeceği bildirildi.

Paris'te, Fransa, Amerika, Mısır, işgalci İsrail ve Katar buluşmuş, Hamas olmadan bir anlaşma önerisi hazırlanmıştı. Anlaşma teklifi Katar ile Hamas'a gönderildi. Hamas tüm grupları dahil ederek öneriyi akıllıca, sakince ve bilgece ele aldı ve önemli notlar ve değişiklikler ekledikten sonra olumlu yanıt verdi.
Arabulucular aracılığıyla Amerikan ve işgalci İsrail taraflarına, Hamas'ın “Paris Anlaşması”’na yaptığı değişiklikleri içeren 3 sayfalık yanıtının bir kopyası ile saldırıyı durdurmayı ve etkileri ortadan kaldırmayı amaçlayan garantiler ve taleplerin yer aldığı özel bir ek eklenerek yollandı.
Hamas'ın yanıtı:
"Bu anlaşma, taraflar arasındaki karşılıklı askeri operasyonların durdurulmasını, tam ve sürdürülebilir sükunetin sağlanmasını, iki taraf arasında esir değişimini, Gazze'deki ablukanın sona erdirilmesini, hastane, bina, altyapı ve evlerin yeniden inşa edilmesini, bölge sakinleri ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesini ve herkese barınma ve yardım ihtiyaçlarının sağlanmasını amaçlamaktadır;
İlk aşama (45 gün):
Bu insani aşama, insani yardımın yoğunlaştırılmasına, dışarıdaki güçlerin yeniden konumlandırılmasına ek olarak, belirli sayıda Filistinli esir karşılığında tüm İsrailli esirleri, kadınları ve çocukları (19 yaş altı, askere alınmış olanlar değil), yaşlıları ve hastaları serbest bırakmayı amaçlıyor. Aşağıdakilere göre, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde hastaneler, evler ve tesisler inşa edilecek ve Birleşmiş Milletler ve kuruluşlarının insani hizmetler sağlamasına ve nüfus için barınma kampları kurmasına izin verilecek:
-Tarafların esir değişimini tamamlamasını sağlamak amacıyla askeri operasyonların geçici olarak durdurulması, havadan keşiflerin durdurulması ve İsrail kuvvetlerinin tüm Gazze Şeridi'ndeki nüfuslu bölgelerin çok dışında, bölünme (sınır) hattı boyunca yeniden konumlandırılması.
-İki taraf, İsrailli esirleri, kadınları ve çocukları (askere alınmayan 19 yaş altı), yaşlıları ve hastaları, bir miktar Filistinli tutuklu karşılığında, bunun serbest bırakılmasını sağlayacak şekilde yapılması koşuluyla serbest bırakacak. Bu aşamada isimleri daha önce üzerinde anlaşmaya varılan listelerde yer alan tüm kişiler.
-Nüfusun (belirlenecek) insani yardım, yakıt ve benzeri ihtiyaçlarını günlük olarak karşılamak için gerekli ve yeterli miktarların sağlanmasının yoğunlaştırılması ve herkese uygun miktarlarda insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi Şeridi'nin kuzeyi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki alanlar ve yerinden edilenlerin tüm bölgelerdeki ikamet yerlerine geri dönüşü.
-Gazze'deki tüm hastanelerin yeniden inşası, nüfusun barınması için nüfus kampları/çadırlarının kurulması için gerekli önlemlerin alınması ve Birleşmiş Milletler ve kuruluşları tarafından halka sağlanan tüm insani hizmetlerin yeniden başlatılması.
-Tam bir sükunetin yeniden tesis edilmesi için gerekli gereksinimlere ilişkin (dolaylı) tartışmaların başlatılması.
-Birinci aşamanın ayrıntılarını detaylandıran ek, bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır; ancak, ikinci ve üçüncü aşamaların ayrıntıları, birinci aşamanın uygulanması sırasında üzerinde mutabakata varılacaktır.
İkinci aşama (45 gün):
Karşılıklı askeri operasyonların durdurulmasına devam edilmesi ve tam bir sükûnet durumuna dönülmesi için gerekli şartlara ilişkin (dolaylı) görüşmelerin ikinci aşama uygulanmadan önce tamamlanması ve duyurulması gerekmektedir. Bu aşama, belirli sayıda Filistinli esir karşılığında tüm erkek tutukluların (siviller ve askerler) serbest bırakılmasını, ilk aşamadaki insani önlemlerin devamını, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinin sınırları dışına çekilmesini amaçlıyor. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde tahrip edilen evlerin, tesislerin ve altyapının, bunun uygulanmasını ve Gazze Şeridi'ndeki ablukanın tamamen sona ermesini garanti eden belirli mekanizmalara göre kapsamlı yeniden inşa çalışmalarının başlatılması. İlk aşamada üzerinde mutabakata varılacak olana uygun olarak.
Üçüncü aşama (45 gün):
Bu aşamada ölenlerin cenazelerinin ve kalıntılarının, bakıp kimlikleri tespit edildikten sonra her iki tarafla paylaşılması, birinci ve ikinci aşamada mutabakata varılacak şekilde birinci ve ikinci aşama için insani tedbirlerin sürdürülmesi amaçlanıyor.
Çerçeve Anlaşması Eki: İlk aşamanın ayrıntıları
-Bu aşama süresince her iki taraftaki askeri operasyonların tamamen durdurulması ve keşif dahil her türlü hava faaliyetinin durdurulması.
-Tarafların tutuklu ve esirlerin değişimini tamamlamalarına olanak sağlamak amacıyla, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki nüfuslu bölgelerin çok dışında, doğu ve kuzeydeki ayrım (sınır) çizgisi boyunca yeniden konumlandırılması.
-İki taraf, kadınlar, çocuklar (19 yaş altı, askere alınmış olanlar değil), yaşlılar ve hastalar da dahil olmak üzere İsrailli tutukluları, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar (50 yaş üstü) dahil olmak üzere işgal hapishanelerindeki tüm mahkumların karşılığında serbest bırakacak. Bu anlaşmanın imzalandığı tarihe kadar tutuklu bulunan hastalar ve istisnasız 1.500 Filistinli mahkûmun yanı sıra Hamas, bunlardan 500'ünü ömür boyu hapis ve ağır cezalara mâruz kalanlardan liste sunacak.
-Esirlerin tutuklandıkları suçtan dolayı yeniden tutuklanmamaları için gerekli hukuki prosedürlerin tamamlanması.
-Karşılıklı ve eş zamanlı tahliye, daha önce üzerinde mutabakata varılan listelerde isimleri bulunan tüm kişilerin bu aşamada serbest bırakılmasını sağlayacak şekilde gerçekleşir ve uygulama öncesi isim ve liste değişimi yapılır.
-İşgal cezaevlerindeki esirlerin koşullarının iyileştirilmesi ve 10/7/2023 tarihinden sonra alınan tedbir ve cezaların kaldırılması.
-İsrailli işgalci yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve saldırılarının durdurulması ve Mescid-i Aksa'nın koşullarının 2002 öncesi durumuna döndürülmesi. -Nüfusun ihtiyaçları için gerekli ve yeterli miktarda (en az 500 tır) insani yardım, yakıt ve benzeri maddelerin günlük olarak girişinin yoğunlaştırılması ve herkese (Gazze Şeridi'nin tüm bölgeleri, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyi) uygun miktarlarda insani yardımın ulaşmasının sağlanması.
-Gazze Şeridi'nin her yerinde yerinden edilenlerin yerleşim yerlerine geri dönmesi ve bölge sakinlerinin ve vatandaşların her türlü ulaşım aracıyla hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi'nin her yerinde, özellikle güneyden kuzeye, bunun engellenmemesi.
-Gazze Şeridi ile tüm geçişlerin açılması, ticaretin geri dönmesi, insanların ve malların engelsiz serbest dolaşımına izin verilmesi.
-Yolcuların, hastaların ve yaralıların Refah geçiş noktasındaki hareketlerine ilişkin İsrail kısıtlamalarının kaldırılması.
-Tüm yaralı erkek, kadın ve çocukların tedavi için kısıtlama olmaksızın yurt dışına gidebilmelerinin sağlanması.
Mısır ve Katar, aşağıdaki konuların sağlanması, başarılması ve tamamlanması için gerekli tüm taraflarla birlikte yönetim ve denetleme çabalarına öncülük edecek:
1-Yıkım ve molozların kaldırılması için gerekli yeterli ağır ekipmanın temini ve sağlanması.
2-Sivil savunma ekipmanlarının ve Sağlık Bakanlığı gereksinimlerinin temini.
3-Gazze'nin tamamında hastane ve fırınların yeniden inşa edilmesi ve nüfusun barınması için nüfus kampları/çadırlarının kurulması için gerekli olanların hayata geçirilmesi süreci.
4-En az 60.000 geçici eve (karavan/konteyner) girilmesi, böylece bu aşamanın yürürlüğe girmesinden itibaren her hafta 50.000 çadır olmak üzere 200.000 barınak çadırına ek olarak 15.000 ev Gazze Şeridi'ne girecek.
5-Gazze'nin her alanında altyapının yeniden inşa ve onarımına başlanması, elektrik, haberleşme ve su şebekelerinin bakımı ve çalıştırılması.
6-Saldırı nedeniyle tahrip edilen evlerin, ekonomik kurumların ve kamu tesislerinin yeniden inşasına ilişkin planı onaylamak ve yeniden inşa sürecini 3 yılı geçmeyecek bir süreye programlamak.
-Başta UNRWA olmak üzere Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşlar ile tüm uluslararası kuruluşlar tarafından Gazze Şeridi'nin her yerindeki halka sağlanan insani hizmetlerin 7/10/2023 öncesinde olduğu gibi Gazze Şeridi'nin her yerinde yeniden başlaması.
-Enerji santralinin ve tüm sektörlerin yeniden yapılandırılması için Gazze Şeridi'ne gerekli yakıtın yeniden sağlanması.
-İşgalin Gazze'nin elektrik ve su ihtiyacını karşılama taahhüdü.
-Tam ve karşılıklı sükûnet durumuna dönülmesi amacıyla karşılıklı askeri operasyonların durdurulmasına devam edilmesi için gerekli şartlara ilişkin (dolaylı) tartışmaların başlatılması.
-Esirler Değişim süreci, bahsi geçen ve üzerinde anlaşmaya varılan yeterli yardım, insanî çalışma ve barınma konusundaki taahhüdün ne ölçüde yerine getirildiğiyle yakından bağlantılıdır."
Anlaşmanın garantörleri: (Mısır, Katar, Türkiye, Rusya, Birleşmiş Milletler)

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
18
açık
Namaz Vakti 02 Mart 2024
İmsak 05:42
Güneş 07:01
Öğle 12:56
İkindi 16:08
Akşam 18:41
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Whatsap İhbar Hattı