Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy Milli şairimiz... İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy anılıyor. Peki, Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı ne zaman yazdı?

GÜNDEM 12.03.2021, 09:45
12
Mehmet Akif Ersoy kimdir?
Asıl mesleği baytarlık olan Mehmet Akif Ersoy'un, müderrislikten muharrirliğe, siyasetçilikten idareciliğe, sporculuktan müfessirliğe kadar birçok yönünün bulunmasına rağmen akla ilk gelen hususiyeti tabi ki şairliğidir. Bu sebeble onunla en büyük eserleri olan “Safahat” ve “İstiklâl Marşı” adeta bütünleşmiş haldedir. Mezkûr dergilerde yayınladığı şiirlerini Safahat adı altında yedi ayrı eserde bir araya getirmek suretiyle kitablaştırmıştır. Peki, Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı ne zaman yazdı? Mehmet Akif Ersoy ne zaman doğdu?
Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873’te İstanbul'da, Fatih ilçesi Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi.
Annesi Buhara'dan Anadolu'ya geçmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım; babası ise Kosova doğumlu, Fatih Camii medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir. Babası, ona ebced hesabıyla doğum tarihini ifade eden "Ragîf" adını verdi. Fakat telaffuzu zor geldiğinden arkadaşları ve annesi ona "Âkif" ismiyle seslendi, zamanla bu ismi benimsedi.
İlk öğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başladı. İki yıl sonra iptidai (ilkokul) bölümüne geçti ve babasından Arapça öğrenmeye başladı. Ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi’nde başladı (1882). Aynı zamanda Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip etti. Mehmet Âkif, rüştiyedeki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde hep birinci oldu.
Rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi’ne kaydoldu. 1888’de okulun yüksek kısmına devam etmekte iken babasını kaybetti. Ertesi yıl büyük Fatih yangınında evlerinin yanması aileyi yoksulluğa düşürdü. Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı aynı arsa üzerine küçük bir ev yaparak aileyi bu eve yerleştirdi.
Mehmet Âkif öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye İdadisi’ni bıraktı. O yıllarda yeni açılan ve ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne (Tarım ve Veterinerlik Okulu) kaydoldu. Okul yıllarında spora büyük ilgi gösterdi; başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı; şiire olan ilgisi okulun son iki yılında arttı. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi. Daha sonra bu okulda Türkçe öğretmenliği yapacaktır. Resimli Gazete’de Servet-i Fünun Dergisi'nde şiirleri ve yazıları yayımlanacaktır.
Mehmet Âkif’in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı bu mekânda bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hizmet vermektedir. Mehmet Âkif ve arkadaşlarının yemekhane salonu bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Âkif Ersoy Fuaye Salonu olarak kullanılmakta, iç kapı üzeri ve çevresini tam kıtalarıyla İstiklâl Marşı ve Âkif’in büyük portresi süslemektedir. Aynı kampüste Mehmet Âkif Ersoy Tarım Müzesi de yer almakta ve gençlere her fırsatta büyük şairimizi hatırlatmaktadır.
II. Meşrutiyet’in büyük etkisinde kalan Âkif, arkadaşı Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin’in çıkardığı ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayımlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunup, Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 günü Zağnos Paşa Camii'nde çok heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında daha birçok yerde hutbe verdi, konuşmalar yaptı ve İstanbul'a döndü.
1921'de Ankara'da Taceddin Dergâhı'na yerleşen Mehmet Âkif, 500 lira ödül konularak açılan İstiklâl Marşı yarışmasına başta katılmadı. Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Beyin teşvikiyle ikna oldu. Onun orduya ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17:45'te Milli Marş olarak kabul edildi. Âkif, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.
Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan Milli Şâirimiz Mehmet Âkif Ersoy, 17 Haziran 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda vefat etti, Edirnekapı Şehitliğinde yatmaktadır. En önemli iki eseri İstiklal Marşı ve şiirlerini yedi kitap halinde topladığı Safahat’tır.Mehmed Akif'in Telif EserleriSafahat Tab’larıSafahât (Birinci Kitab)1. Baskı: Safahât (Birinci Kitab): Mehmed Âkif, İstanbul 1329 (rumi) 1913 (miladi) Sırat-i Mustakim Matbaası, 267+3 sh.2. Baskı: Safahât (Birinci Kitab): Mehmed Âkif, 214+1 sh.3. Baskı: Safâhât (1. Kitab): Mehmed Âkif [Ersoy], İstanbul 1346 (rumi) 1928 (miladi) Amidi Matbaası, 191+1 sh.
Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde1. Baskı: Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1329 (rumi) 1913 (miladi) Sırat-i Mustakim Matbaası, 91 sh.2. Baskı: Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1330 (hicri) 1912 (miladi), 61 sh.3. Baskı: Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1336 (hicri) 1918 (miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, 61 sh.4. Baskı: Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1347 (hicri) 1928 (miladi) Gündoğdu Matbaası, 55 sh.
Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri1. Baskı: Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri: Mehmed Âkif, İstanbul 1331(hicri) 1913(miladi) Selânik Matbaası, 64 sh.2. Baskı: Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri: Mehmed Âkif, İstanbul 1336 (hicri) 1918 (miladi), Necm-i İstikbâl Matbaası, 48 sh.3. Baskı: Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri: Mehmed Âkif, İstanbul 1347 (hicri) 1928 (miladi) Gündoğdu Matbaası, 48 sh.4. Baskı: Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri: Mehmed Âkif, İstanbul Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 64 sh.
Safahât (Dördüncü Kitab), Fatih Kürsüsünde1. Baskı: Safahât (Dördüncü Kitab), Fatih Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1332 (hicri) 1914 (miladi) Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 102 sh.2. Baskı: Safahât (Dördüncü Kitab), Fatih Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1332 (hicri) 1914 (miladi) Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 64 sh.3. Baskı: Safahât (Dördüncü Kitab), Fatih Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1343 (hicri) 1340 (rumi) 1924(miladi) Amedî Matbaası, 88 sh.
Safahât (Beşinci Kitab), Hatıralar1. Baskı: Safahât (Beşinci Kitab), Hatıralar: Mehmed Âkif, İstanbul 1335 (hicri) 1333 (rumi) 1917 (miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, 78 sh.2. Baskı: Safahât (Beşinci Kitab), Hatıralar: Mehmed Âkif, İstanbul 1336 (rumi) 1918 (miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, 91 sh.3. Baskı: Safahât (Beşinci Kitab), Hatıralar: Mehmed Âkif, İstanbul 1347 (hicri) 1928 (miladi) Gündoğdu Matbaası, 87 sh.
Safahât (Altıncı Kitab), Asım1. Baskı: Safahât (Altıncı Kitab), Asım: Mehmed Âkif, İstanbul 1342 (hicri) 1924 (miladi) Amedî Matbaası, 132 sh.2. Baskı: Safahât (Altıncı Kitab), Asım: Mehmed Âkif, İstanbul 1347 (hicri) 1928 (miladi) Gündoğdu Matbaası, 139 sh.
Safahât (Yedinci Kitab), Gölgeler1. Baskı: Safahât (Yedinci Kitab), Gölgeler: Mehmed Âkif, Kahire 1352 (rumi) 1933 (miladi) Matbaat'üş-şebab, 95+1 sh.
Toplu Baskısı (1-6. Kitablar)- Safahât (1-6.Kitablar): Mehmed Âkif, İstanbul 1346/47 (hicrî) -1928 (milâdî), Asar-ı İlmiye Kütübhanesi Neşriyatı, 191+ 55+ 48+ 88+ 87+139 sh.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Haziran 2021
İmsak 03:26
Güneş 05:12
Öğle 12:44
İkindi 16:35
Akşam 20:07
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Whatsap İhbar Hattı