Sağlık Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 7 Kasım 2023.

GÜNDEM 03.11.2023, 15:45
Sağlık Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 25 uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 7 Kasım 2023.
Sağlım Bakanlığı merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 25 (yirmi beş) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.
Başvurular, 01 Kasım 2023 Çarşamba günü başlayıp 07 Kasım 2023 Salı günü sona erecektir.
a) Sınav Tarihleri: 06 - 11 Aralık 2023 tarihleri arası
b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ ANKARA
Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyebilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar), şartları aranır.
Adaylar başvurularını 01 - 07 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
a) Sözlü sınava katılacak adayların, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov. tr adresinden ulaşarak elektronik ortamda doldurduğu Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formunu ıslak imzalı ve fotoğraflı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir (Başvuru sırasında sisteme son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir).
b) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.
Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen KPSS puan türü/türlerinden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ( http://yhgm.saglik.gov.tr ) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Yarışma sınavı tek aşamalı olup sözlü sınav şeklinde olacaktır.
Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:
a) Sınav konularına (Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları ile Bakanlığın görev alanına ilişkin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı On Üçüncü Bölüm) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,) ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
Yarışma sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.
Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden (http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren sınav sonuçlarına 5 (beş) gün içinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 5 (beş) gün içinde Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanların,
http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde atamaya ilişkin yayımlanacak takvim dahilinde ve belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine (adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır) atamaya esas şartları taşıyanların Bakanlık tarafından sağlık uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır.
Yarışma sınavında başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
Adayların atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 01 Aralık 2023
İmsak 06:01
Güneş 07:26
Öğle 12:32
İkindi 15:08
Akşam 17:29
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Whatsap İhbar Hattı