Savunma Sanayii Başkanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Savunma Sanayii Başkanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022

GÜNDEM 06.09.2022, 00:55
2
Savunma Sanayii Başkanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 10 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022.

TC. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeiik'in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezun olan aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, ücret tavam üç katım geçemeyecekler için en az 5, diğerleri için en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. )
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, f) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar -1 Kişi)
. Bilgi işlem birimlerinde; Microsoft, Linux veya UNIX işletim sistemlerinin sistem yöneticisi olarak veya Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak, toplamda en az 8 (sekiz) yıllık tecrübe sahibi olmak,
. Microsoft Exchange, Microsoft System Çenter Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Servet, Windows Remote Desktop, Certifıcation Authority (CA), Failover Cluster mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servislcri hakkında kurulum, yapılandırma, cluster (kümeleme), güncelleme vc sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
. Linux ve Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında tecrübe sahibi olmak,
. Sunucu sanallaştırma (Vmware, Hyper-V, Proxmox, Ovirt, KVM) ürünlerinden en az biri hakkında ileri seviye kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
. Masaüstü sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Storage ve SAN (Storage Area Network) kurulum, yapılandırma ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,
. CEPH, GlusterFS, Shared Storage ve Hyper-Converged altyapılarından en az birini yönetmiş olmak,
. Script yazma (Python, Bash, Power Shell, Shell Scripting) konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarisi ve ürünleri (HAProxy, NGINX, F5, Citrix, NetScaler vb.) konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Linux ve Windows fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
. Veri yedekleme yazılımlarının (Netbackup, Commvault, Veeam vb) yönetimi, yedekleme ve yedekten geri dönme konularında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Uygulama sunucularının (Apache, NGINX, I1S vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak,
. Sunucu ve istemci işletim sistemleri üzerinde güvenlik sıkılaştmnaları yapabilme konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Uçtan Uca CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) uygulamaları, tasarımı, ihtiyaç doğrultusunda özelleştirmesi, yönetimi ve bu uygulamaların sistem altyapıları hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Mikroservis mimarisi (Docker ve Kubemetes) konularında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
. Aşağıdaki sertifikalardan en az üç tanesine sahip olduğunu belgelemek:
. Microsoft Certifıed Solutions Expert (MCSE)
. MCITP- Server Administrator
- MCSA - Windows Server Certifıed (2012 ve sonrası)
. LPIC-2 Linux Professional Institute Certification
. LPIC-3 Linux Professional Institute Certification
Red Hat Certifıed System Administrator (RHCSA)
Red Hat Certifıed Engineer (RHCE)
. Red Hat Certifıed Architect (RHCA)
. Tercihen Grafana, Prometheus, Consul, Loki, Elastic Search, Kibana, Logstash, SysLog konularında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Katka, Redis ve RabbitMQ kurulum ve yönetim konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
. Tercihen Pardus işletim sistemi hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Sanallaştırma platformları hakkında sertifikaya sahip olmak,
. Tercihen yedekleme ürünleri alanında sertifika sahibi olmak,

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)
. Bilgi işlem birimlerinde; Microsoft ve UNIX, AIX veya Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi olarak veya Actıve Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak, toplamda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
. Microsoft Exchange, Microsoft System Çenter Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop, Certifıcation Authority (CA), Failovcr Cluster mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, yapılandırma, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
. Limıx ve Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında tecrübe sahibi olmak,
. Sunucu sanallaştırma platformları (Vmware, Proxmox, Ovirt, Hyper-V, KVM vb.)' ndan en az birini yönetmiş olmak,
. Masaüstü sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
. SAN, ISCS1 vb. Disk networkleri yönetimi ve yapılandırması hakkında tecrübeli olmak,
. Script yazma (Python, Bash, Power Shell, Shell Scripting) konusunda tecrübe sahibi olmak,
. DIICP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
. Linux ve Windows, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
Sponsored by Ntvİşte Prostat Hastalığını Yok Edici şey! Erkekler Hemen Okumalı!SEE MORE. Veri yedekleme yazılımlarının (Netbackup, Commvault, Veeam vb) yönetimi, yedekleme ve yedekten geri dönme konularında tecrübe sahibi olmak,
. Replikasyon, İş sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında tecrübe sahibi olmak,
. Uygulama sunucuları (Apache, NG1NX, US vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak,
. Uçtan Uca CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) uygulamaları, tasarımı, ihtiyaç doğrultusunda özelleştirmesi, yönetimi ve bu uygulamaların sistem altyapıları hakkında tecrübe sahibi olmak,
. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
. Aşağıdaki sertifikalardan en az üç tanesine sahip olduğunu belgelemek:
. Microsoft Certifıed Solutions Expert (MCSE)
. MCITP-Server Administrator
MCSA - Windows Server Certifıed (2012 ve sonrası)
. LPIC-1 Linux Professional İnstitute Certifıcation
. LPIC-2 Lınux Professional İnstitute Certifıcation
. Red Hat Certifıed System Administrator (RHCSA)
. Red Hat Certifıed Engineer (RHCE)
. Red Hat Certifıed Architect (RHCA)
. Tercihen Mikroservis mimarisi (Docker ve Kubemetes) konularında tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Storage ve SAN (Storage Area Network) kurulum, yapılandırma ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Grafana, Prometheus, Consul, Loki, Elastic Search, Kibana, Logstash, SysLog konularında tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Kafka, Redis ve RabbitMQ kurulum ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
. Tercihen Pardus işletim sistemi hakkında tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Sanallaştırma platformları hakkında sertifikaya sahip olmak,
. Tercihen yedekleme ürünleri alanında sertifika sahibi olmak,

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-2 Kişi)
. Bilgi işlem birimlerinde; Microsoft ve UNIX, ATX veya Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi olarak veya Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak, toplamda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
. Microsoft Exchange, Microsoft System Çenter Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Wiııdows Remote Desktop, Certifıcation Authority (CA), Failover Cluster mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, yapılandırma, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
. Microsoft Windows veya Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi sahibi olmak,
. Sunucu sanallaştırma platformlarında (Tercihen Vmware, Hyper-V, Proxmox) yönetici (adinin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,
. Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
. Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network (SAN)) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde bilgi sahibi olmak. Tercihen Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı, kurulum, yapılandırma ve yönetim süreçlerinde tecrübe edinmiş olmak,
. Script yazma (Python, Bash, Power Shell, Shell Scripting vb.) konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,
. DHCP, DNS, Proxy, E-Posta (özelllikle Exchange), yük dengeleme (loadbalancıng) ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
. Linux ve Windows, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
. Veri yedekleme yazılımlarının yönetimi, yedekleme ve yedekten geri dönme konularında tecrübe sahibi olmak. Tercihen Netbackup, Commvault, Veeam vb ürünlerden en az birisini aktif şekilde yönetmiş olmak,
. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönelim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak,
. Tercihen Mikroscrvis mimarisi (Dockcr ve Kubemetes) konularında tecrübe sahibi olmak,
. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda kurulum ve yönetim konusunda bilgi sahibi olmak,
. Tercihen yedekleme ürünleri alanında sertifika sahibi olmak,
. Tercihen Mikroscrvis mimarisi (Dockcr ve Kubemetes) konularında bilgi sahibi olmak,
. Tercihen Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
. Düzenli olarak raporlama yapmak ve dokümantasyona önem vermek,
. Tercihen Pardus işletim sistemi hakkında tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Sanallaştırma platformları hakkında sertifikaya sahip olmak,
. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
. MCITP-Server Administrator
. MCSA - Windows Server Certified (2012 ve sonrası)
LPIC-1 Linux Professional Institute Certifıcation
. LPIC-2 Linux Professional Institute Certifıcation
. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
. Red Hat Certified Engineer (RHCE),
. Red Hat Certified Architect (RHCA),

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar-1 Kişi)
. Bilgi işlem birimlerinde; Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonunda veya ilgili bir pozisyonda en az S (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek,
. Firewall, TAP, Load Balancer, Mail Gateway, İPS, İDS, W AF, DDOS, AV, NAC, EDR ve PAM gibi ürünleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
. SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, tercihen SOC veya SOME ekiplerinde yer almış olmak,
. SIEM uygulamaları için Script, regex ve korelasyon hazırlama konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Syslog, EventLog türleri konusunda tecrübeye sahip olmak,
. Web uygulamaları güvenliği konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak ve raporlama yapabilmek,
. Güncel saldın türlerine ve saldın amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konusunda bilgi sahibi olmak,
. Sistem ve Ağ Teknolojileri hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Açık Kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
. Zafiyet tarama araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Nctsparker veya muadili) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
. 5651 sayılı kanun konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve süreç yönetimi hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
. Proje yönetimi, planlama ve koordinasyon konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Düzenli olarak raporlama yapmak ve dokümantasyona önem vermek,
. İletişim becerisi yüksek düzeyde olmak,
. Takım çalışmasına yatkın olmak,
. Tercihen Offensive Security Certifıed Professional (OSCP) sertifikasına sahip olmak,
» Tercihen Certifıed Information System Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen IS027001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
. Certifıed Ethical Hacker (CEH)
. Licensed Penetration Tester (LPT)
. GIAC Penetration Tester (GPEN)

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 2 Kişi)
. Bilgi işlem birimlerinde; Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonunda veya ilgili bir pozisyonda en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek ve en az 3 (üç) yılında SIEM yönetimi, BGYS kurulum ve yönetimi üzerine çalışmış olmak,
. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve işletilmesi sürecinde görev almış olmak,
. 5651 sayılı kanun konusunda bilgi sahibi olmak,
. 6698 sayılı KVKK kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak,
. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
. Firewall, TAP, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, W AF, DDOS, AV, NAC, EDR ve PAM gibi ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
. SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, tercihen SOC veya SOME ekiplerinde yer almış olmak,
. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak ve raporlama yapabilmek,
. Güncel saldın türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,
. Sistem ve ağ altyapıları hakkında tecrübe sahibi olmak,
. Sibcr istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Açık Kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
. Zafiyet tarama araçları (Nexpose, Nessus, Acunetis, Netsparker veya muadili) konusunda bilgi sahibi olmak,
. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen IS027001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
. Certıfied Ethical Hacker (CEH)
Licensed Penetration Tester (LPT)
. GIAC Penetration Tester (GPEN)
. Offensive Security Certifıed Professional (OSCP)
. Certified Information System Security Profesionai (CISSP)

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar-1 Kişi)
. Bilgi işlem birimlerinde; omurga ve kenar ağ anahtarı, fırewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir altyapıda en az 8 (sekiz) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
. Geniş Alan Ağı (WAN) yönetimi konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
. En az 1000 Switch kapasiteli ağ yapısını yönetmiş olmak,
. En az 3 (üç) üreticinin ağ cihazları ile çalışmış olmak,
. NAC kurulumu ve yönetiminde ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
* MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre W AN, SDWAN teknolojilerinde ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
. Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
. Teknik şartname oluşturma konusunda ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
. Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
» Tercihen Ağ cihazlarının hizmet seviyelerine (SLA) uygun şekilde yönetimini yapmış olmak,
. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında ileri seviyede tecrübeli olmak,
. Bilişim altyapısında kullanılan güvenlik duvarları hakkında ileri düzeyde tecrübe sahibi olmak, tercihen ürünlere yönelik sertifikaya sahip olmak,
. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.) hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak, tercihen güvenlik sistemi ürün sertifikasına sahip olmak,
. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802. lx teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
» ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve dokümantasyonunda ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak
. Tercihen IP Santral, İP Telefon, VoIP ve Video Konferans alanlarında tecrübe sahibi olmak,
. Bilişim alanında yaygın kullanılan network uzmanlığı sertifikalarından (CCNP vb.) birine sahip olmak,
. Tercihen IS02700I Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen CISSP - Certifıed Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen CSSLP - Certifıed Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,
» Tercihen CEH - Certifıed Ethical Hackcr sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
B.7 AĞ UZMANI-1
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)
. Bilgi işlem birimlerinde; omurga ve kenar ağ anahtarı, fireıvall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir altyapıda en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak.
. NAC kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
. MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre W AN, SDWAN teknolojilerinde tecrübeye sahip olmak,
. Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,
. Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,
. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,
. Bilişim altyapısında kullanılan güvenlik duvarları hakkında ileri düzeyde tecrübe sahibi olmak, tercihen ürünlere yönelik sertifikaya sahip olmak,
. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gatevvay, vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak, tercihen güvenlik sistemi ürün sertifikasına sahip olmak,
. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802. lx teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve dokümantasyonunda tecrübeye sahip olmak,
. Tercihen 1S027001 Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
. Bilişim alanında yaygın kullanılan network uzmanlığı sertifikalarından (CCNA vb.) birine sahip olmak,
. Tercihen İP Santral, IP Telefon, VoIP ve Video Konferans alanlarında tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen CISSP - Certifıed Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen CSSLP - Certifıed Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen CEH - Certifıed Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
B.8 AĞUZMANI-2
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret T avamımı 2 Katına Kadar-1 Kişi)
. Bilgi işlem birimlerinde; omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik fıltreleme, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir altyapıda en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
. NAC kurulumu ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,
. MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre W AN, SDWAN teknolojilerinde bilgiye sahip olmak,
. Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının yönetimi ve izleme konularında tecrübeye sahip olmak,
. Bilişim altyapısında kullanılan güvenlik duvarları hakkında tecrübe sahibi olmak, tercihen ürünlere yönelik sertifikaya sahip olmak,
. Ağ sistemlerinin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek şekilde bilgi sahibi olmak,
. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,
. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgiye sahip olmak,
. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Fircwall, Load Balancer, Antivirüs, Wcb Gatevvay, E-mail Gatevvay, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802. lx teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve dokümantasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konularında istekli, bilgili ve tecrübeli olmak,
. Bilişim alanında yaygın kullanılan network uzmanlığı sertifikalarından (CCNA vb.) birine sahip olmak,
C. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
a) Adaylar başvurularını 05.09.2022-20.09.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.
b) Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
e) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde, her nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
d) Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla iki (2) tanesine başvurabilecektir.
D. BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER
a) Fotoğraflı (son altı aya ait) Europass CV Sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafindan onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi,
c) Eğitimini yurtdışmda tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
d) Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini kendilerinin girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim Kuramlarından alınmış "Denklik Gösterir Belgelerini" pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yükleyeceklerdir.
e) Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
f) Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi,
g) Kamu kurumlannda çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
h) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan geçerliliği bulunan puanı veya bu dilde yapılan, uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge, (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir.) Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini kendilerinin yüklemesi gerekmektedir.
i) Sınav Başvuru Şartları başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak, öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alman eğitimi yapılan programlama, dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlanndan alman sertifikalar)
j) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS3 puanı 70 olarak değerlendirlecektir)
k) Son üç (3) ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilcektir)
1) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
m) Başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösteren sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) ile belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyid edilemezse sözkonusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
Adaylar başvurulan esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asıllan istenilebilecektir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda, genel ve özel şartlan sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
b) KPSS P3 Puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS Puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
c) Adayların başvuru sonuçlan, Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
d) Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazdı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
F. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ
a) Yazılı ve sözlü sınav konulan, pozisyonlara uygun olarak yukarıda yer alan "Özel Şartlarda" belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konulandır,
b) Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesi "Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir.

a) Yazılı sınavda adaylar pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı sınavda başanlı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.
b) Adaylar yazılı sınav sonuçlarım, Başkanlık www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde yapılacak duyuruyu müteakip Kariyer kapısından görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
c) Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
d) Adaylar sözlü sınavda, pozisyonlara uygun olarak, genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konulan, ilgili pozisyona dair teknik bilgiler ve uygulama düzeyi %85 (yüzde seksenbeş) ve bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15 (yüzde onbeş) olmak üzere değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.
e) Adaylar sözlü sınav sonuçlarını, Başkanlık www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
f) Yazılı ve Sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adayların başarı puanı. Yazılı sınav notunun %30'u ve Sözlü sınav notunun %70'i alınarak belirlenecektir.
g) Pozisyon sayısı dahilinde, başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak her pozisyon için asıl olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca ilan edilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
h) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) asıl ve varsa yedek listeler belirtilerek ilan edilecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, başarı puanına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
i) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra ölüm veya istifa hallerinde bunların yerine başarı sırasına göre yedek listeden aday çağrılabilir.
j) Yedek listede yer alan adayların hakları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
k) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
1) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

a) Asıl adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren adaylar en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere Başkanlığımıza müracatta bulunacaklardır.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar uygulanacaktır.
d) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
e) Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
f) Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ilk altı ayı için belirlenen ücret tavanı 16.277,45 TL'dir) vize cetvelinde belirtilen katlan ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
g) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

a) Asıl olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce sisteme yükledikleri belgelerin asıllannı ibraz edeceklerdir.
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylar ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlan olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
e) Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek; "Sözleşmeli bilişim personeli olarak görev yapabilir." ifadesi bandıran sağlık
raporu sunamayan aday ile sözleşme imzalanmayacaktır. (Hastanenin kamu hastanesi olması zorunludur)
d) Yazılı ve sözlü sınavlara yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle Başkanlıkça değişiklik yapılması gerekirse yeni duruma ilişkin bilgiler Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın (312) 411 91 02 ve (312) 411 97 00 numaralı telefonlarından edinilebilecektir.

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
24
açık
Namaz Vakti 03 Ekim 2022
İmsak 05:09
Güneş 06:28
Öğle 12:33
İkindi 15:52
Akşam 18:27
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 7 6
16. Erzurumspor 5 3
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Celta Vigo 7 10
11. Mallorca 7 8
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 6 1
Whatsap İhbar Hattı