banner8

banner9

Ahmet Davutoğlu, AKP ve Erdoğan'a saat vermişti! Şerefi size ait olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partili yöneticilere saat vermişti... Davutoğlu bugünkü açıklamasında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

GÜNDEM 10.10.2022, 16:10
3
Ahmet Davutoğlu, AKP ve Erdoğan'a saat vermişti! Şerefi size ait olsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı sonrası peşpeşe açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugünkü basın toplantısında da konuya değindi. Davutoğlu, “AK Partili yöneticilere ve başörtüsü mağduriyeti yaşamış saygıdeğer kadınlarımıza bir çağrım olacak.” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Başörtüsü özgürlüğünü Anayasal ve yasal teklifi tek başına ve kendi içinde tutarlı bir şekilde gündeme getiriniz ve en kısa sürede bütün partilerin tam bir mutabakatı içinde TBMM'den geçirmeyi hedefleyiniz. Alevi vatandaşlarımız hakkında teklifi de ayrı Meclis'e getiriniz. Hep birlikte destek verelim. Bu işin öncülüğünü yapma şerefi size ait olsun.” ifadeleriyle seslendi.
Ahmet Davutoğlu’nun açıklaması şöyle oldu:
“Bugün kamu vicdanında derin yaralar açmış, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinin kalıntısı başörtüsü yasağının tümüyle gündemden kalkması ve başörtüsü özgürlüğünün bir insan hakları meselesi olarak anayasal ve yasal teminat altına alınması konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle bir çağrıda bulunmak üzere huzurunuzdayım. Esasen insan odaklı anayasalar ve yasalar insan hak ve özgürlüklerine dayanmak zorundadır. İnsan hak ve özgürlüklerinin ise anayasalardan ve yasalardan güç almaya, onlar tarafından korunmaya ihtiyacı yoktur. Ancak devlet adına vatandaşların hak ve özgürlüklerinin sınırlarını tanımlama hakkını kendinde gören vesayet odaklarının hakim olduğu siyasal düzenlerde bu temel ilke gözardı edilir. Bu temel ilkeyi gözardı eden 12 Eylül ve 28 Şubat darbe rejimleri hiçbir anayasal ve yasal temeli olmayan başörtüsü yasağını fiili ve keyfi olarak devreye sokmuşlardır.
Başörtüsü yasağı inandığı şekilde yaşamak isteyen genç kızların gelecek hayallerini yok etmiş, kadınlarımızın sosyal hayata katılımlarını engellemiş, ailelerde büyük travmaların yaşanmasına neden olmuş, kamu vicdanında derin yaralar açmıştır. Bu yasak çetin mücadeleler sonrasında benim de içinde bulunduğum AK Parti hükümetleri döneminde kademeli bir şekilde yine fiili olarak kaldırılmıştır. Başta sayın Erdoğan olmak üzere bu yasağın kalkması konusunda birlikte mücadele ettiğimiz bütün siyasilere, aydınlara ve kanaat önderlerine teşekkürü bir borç biliyorum. Ancak, acı tecrübelerle biliyoruz ki ülkemizde pusuda bekleyen yasakçı zihniyet her an yeniden hortlayabilir ve fiili olarak başlatılan, fiili olarak kalkan yasağı tekrar fiili olarak getirmeye kalkabilir.
Başörtüsü özgürlüğünü yasal teminat altına alma yönünde Sayın Kılıçdaroğlu’nun teklifi sonrasında ortaya çıkan tartışmalar bu yasakçı ve rövanşist çevrelerin hala var olduğunu ve fırsat kolladığını açıkça ortaya koymuştur. Bugün bu yasağı bir daha gündeme gelmeyecek şekilde ortadan kaldırabilmek için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Bu bağlamda başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Partili yöneticilere ve başörtüsü mağduriyetini yaşamış bütün kadınlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı, tarih toplumların ve liderlerin önüne zamanlıca değerlendirdiklerinde tarihe geçecekleri fırsatları altın tepsi içinde sunar. Erdemli ve hikmetli liderler bu fırsatları kendi nefsi ihtirasları ve kısa vadeli siyasi çıkarları için değil insanların genel yararı ve uzun dönemli kalıcı etkileri açısından değerlendirirler. Niyet sorgulaması yapmazlar, neticeye odaklanırlar. Değerleri hakim kılmaya çalışırlar, asla araçsallaştırmazlar. Hikmet ve erdemden yoksun güç odaklı liderler ise her fırsatı güçlerini pekiştirecek ve rakiplerini zayıflatacak araç olarak görürler. Kısa dönemli güç birikimini uzun dönemli ve kalıcı değer birikimine tercih ederler. Bu nedenledir ki, bu fırsatları oportünistçe kullanmak isterken zamanın momentumunu kaybederler. Başörtüsü yasağının her aşamasını yaşamış bir nesil adına ama en önemlisi de bu yasağın gerçek mağdurları onurlu kadınlarımız adına sizden istirham ediyorum. Bu momentumu kaçırmayınız!
Kendisi için nice bedeller ödenen bir onur mücadelesinin sembolü olan başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görmeyiniz. Siz bugün başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görüp araçsallaştırırsanız bu tarihi fırsatı kaçırırsınız. Allah sunduğu imkanı değerlendirmek yerine nefsi hesap yapan fırsatçılara fırsat vermez. Bugün bu imkanı değerlendirmemeniz sebebiyle bu fırsat kaçarsa ve pusuda bekleyen yasakçı zihniyet ilerde bir imkan bulup bu yasağı tekrar hortlatırsa bundan zarar görecek nesillerin ağır vebali omuzlarınızda olur. Kazanımlarımızı kaybederiz korkusunu yayarak ve bu argüman üzerinden yaşanan yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları örtmeye çalışarak seçim kampanyası yürütmeyi planlarsanız bilin ki samimiyetini kaybetmiş bir siyasi mücadele kamu vicdanında bir karşılık bulamaz. Ne mi yapmalıyız?
Birincisi, başörtüsü özgürlüğünü anayasal teminat altına alacak teklifi tek başına ve kendi içinde tutarlı bir şekilde gündeme getiriniz ve en kısa sürede bütün partilerin tam bir mutabakatı ile anayasa değişikliğini TBMM’nden geçirmeyi hedefleyiniz. Hepimizin en büyük değeri olan aileyi koruma ile ilgili düzenlemeyi de, yine bir insan hakları meselesi olan Alevi vatandaşlarımız ile ilgili düzenlemeyi de ayrı ayrı TBMM’ne getirin. Onlara da hep beraber en güçlü desteği verelim.
Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken bütün meselelerimizi birer birer geride bırakalım ve bu işin öncülüğünü yapma şerefi size ait olsun. Bu tarihi fırsatı farklı düzenlemeleri bir araya getirmek dolayısıyla detayda ortaya çıkabilecek tartışmalara ve görüş ayrılıklarına kurban etmeyelim. İkincisi, kimileri kimyasal silahlar da kullanarak yüzbinlerce insanı katleden milyonlarca insanı süren, kimilerini 15 Temmuz darbesinin faili kimilerini terörist devlet terörü uygulamakla itham edip hiçbir zaman konuşmayacağınızı ilan ettiğiniz yabancı liderlere uzattığınız elinizi farklı siyasi görüşlere sahip olmakla birlikte aynı bayrağın altında aynı ülkenin vatandaşları olarak yaşayan siyasi liderlere de uzatınız ve bu konuyu kendileri ile müzakere ederek tam bir mutabakat ile çözmek üzere görüşmeye davet ediniz. Böyle bir adımdan hiçbir şey kaybetmezsiniz; aksine toplumsal barışa katkınız ve öncülüğünüz dolayısıyla en muhalifleriniz tarafından bile takdir edilirsiniz. Aksine, sizden farklı düşünen liderleri alaya alan ve bu can yakan meseleyi bir futbol maçına indirgeyen istihzai bir tutum size yakışmadığı gibi toplumun vicdanında da karşılık bulmaz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu geçmişteki söz ve eylemleri üzerinden mahkum etmeye kalkmanız da inandığımız değerler açısından doğru değildir. Yaşanan tecrübelerden ders alarak tutum ve görüş değiştirmek bir zaaf değil bir erdemdir. Öyle olmasaydı Hz. Mevlana “dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım” der miydi?
İşte, son yıllarda gördüğüm bütün baskıları, hakaretleri ve provokasyonları bir kenara bırakarak ve nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak onyıllarca bu sorunun acısını yaşamış onurlu kızlarımız ve kadınlarımız adına sizden bu konuyu ele almak üzere kamuoyuna açık bir şekilde randevu talebinde bulunuyorum. Hiçbir nefsi duygu ve siyasi çıkar hayatımızı vakfettiğimiz değerlerden daha önemli değildir. Tarihin bu kritik eşiğinde milletimizi bir bütün olarak rahatlatacak adımlar atınız. Bir seçimi nasıl kazanacağınıza değil, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına nasıl yaralarını kapatmış bir toplum olarak gireceğimize odaklanınız.
Değerli AK Partili yöneticiler, Sayın Cumhurbaşkanına yaptığım bu çağrı sizler için de geçerlidir. Bu konuşmamı kaleme alırken herbiriniz gözümün önünden geçtiniz. Hanımlarımızın ve kızlarımızın başörtüleri için omuz omuza mücadele verdiğimiz günleri hatırladım. Gözüm doldu, yüreğim yandı. Son yıllarda yaşadığım derin hayal kırıklıklarını ve ihtilaflarımızı da bir kenara bırakarak geçmişte bu mağduriyeti yaşamış kadınlarımız ve ilerde yaşaması muhtemel gelecek nesillerimiz adına sizlerden de istirham da bulunuyorum: Lütfen Sayın Cumhurbaşkanına gidiniz ve bu tarihi fırsatı kaçırmamak gerektiğini anlatınız. Alanı, gençlik yıllarımızdan bugüne yüreğimizi yakan bu sorunun çözümünü başka konularla ilişkilendirerek Sayın Cumhurbaşkanına bir siyasi gole çevirme telkininde bulunan Makvayelist çevrelere bırakmayınız. Bilin ki bu fırsatçı çevreler güç ve çıkar için yarın aynı golü sizlere ve bizlere atmaktan hiç çekinmeyecektir.
Son dönemde bazı konuları Sayın Cumhurbaşkanına aktarmakta zorluklar yaşadığınızı biliyorum. Ne olur, bu kez yüreğinizin sesini dinleyin ve bu sorunun tam bir toplumsal mutabakat ile çözülmesine katkıda bulununuz ki tarihi bir sınavı hep beraber aşabilelim. Başörtüsü mağduriyetini yaşamış saygıdeğer kadınlarımız, aziz kardeşlerim, bu sorunun gerçek mağduru da, kahramanı da sahibi de sizlersiniz. Bu konunun siyasi bir malzeme, bir gol fırsatı olmadığını haykırma hakkı da size aittir. Şu anda bile 28 Şubat döneminde okullara devam edemeyen genç kızlarımızla yaptığım dersleri hatırlıyorum. Yıllarca onlarla Bilim ve Sanat vakfında hafta sonları ders yapmış, acılarını paylaşmış ve eksikliklerini kapatmaya çalışmıştım.
Bana hoca ünvanı siyasette değil o yıllarda bu çabalarım dolayısıyla benim iradem dışında verildi. O yıllarda hafta sonları sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar süren o derslere katılmış kardeşlerim başta olmak üzere başörtüsü mücadelesi vermiş bütün kardeşlerime sesleniyorum. Gelecek nesillerin bir daha böyle bir mağduriyet yaşamaması için sesiniz yükseltin. Bütün partilerin mutabakatı ile çıkacak yasal ve anayasal düzenleme başörtüsü özgürlüğünü bir daha hiçbir gücün geri alamayacağı şekilde teminat altına alacaktır. Sesinizi yükseltmenizi bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, bu mağduriyeti içerden yaşamış bir kardeşiniz olarak talep ediyorum. Sizden bu bağlamda siyasi destek ve oy talebim de yoktur. Bu tür insan hakları konularını oy hesabı ve siyasi fırsat veya gol perspektifinden değerlendirmeyi siyasi rantiyecilik olarak görürüm. Siyasi ahlak anlayışımda böylesi bir siyasi rantiyeciliğin yeri olmamıştır, asla olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanına, sayın AK Parti yöneticilerine ve başörtüsü mağduriyeti yaşamış saygıdeğer kardeşlerimize yönelik bu çağrımın karşılık bulacağını ümit ediyorum. Bu çerçevede atılacak hiçbir adımdan geri durmayacağımı bir kez daha kamuoyumuza ilan ediyorum. Netice ne olursa olsun bütün çabam “Şahit ol Yarab” diyebilmek içindir.”

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 28 Kasım 2022
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:31
İkindi 15:08
Akşam 17:30
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Bodrumspor 14 22
8. Bandırmaspor 14 21
9. Manisa FK 13 20
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Whatsap İhbar Hattı