Gençlik ve Spor Bakanlığı 239 sözleşmeli antrenör alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 239 sözleşmeli antrenör alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023.

GÜNDEM 24.12.2022, 01:35
1
Gençlik ve Spor Bakanlığı 239 sözleşmeli antrenör alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 239 sözleşmeli antrenör alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen branş ve kontenjan sayısınca nitelik değerlendirme formu toplam puan sırasına göre Millilik Kapsamında 239 Sözleşmeli Antrenör alımı yapılacak.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,
4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
6. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
9. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
10. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,
11. Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

Adaylar başvurularını, 26 Aralık 2022 (10.00) - 06 Ocak 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) branş ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.
En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.
Adayların antrenörlük ve millilik ile ilgili bilgilerinin tespitinde Spor Bilgi Sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük ve millilik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek bilgilerini Spor Bilgi Sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru yapılan branş ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri,
3. Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belge,
4. Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
Lise, ön lisans veya lisans mezunu olan ve e-Devlet üzerinde başvuru sırasında bu bilgileri gelmeyen adaylar, mezuniyet bilgilerini başvuru sırasında mutlaka beyan edecektir.
Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Spor Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığımız tarafından verilmiş millilik belgeleri ile Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belgeler haricinde başka bir millilik belgesi kabul edilmeyecektir.

Nitelik değerlendirme formunun birinci kısmında (A-B-C maddeleri) adayların, Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında, Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında, Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında elde etmiş oldukları başarılarına (ilk üç derece); ikinci kısmında (Ç maddesi) olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmasına; üçüncü kısmında (D maddesi) ise olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak çalışmasına karşılık gelen puanlar üzerinden nitelik değerlendirme formu toplam puanı hesaplanacaktır. Adaylar; nitelik değerlendirme formuna göre birinci kısmında (A-B-C maddeleri) madalya aldığı müsabakaları, ikinci kısmında (Ç maddesi) sporcu olarak katıldığı bütün faaliyetleri, üçüncü kısmında (D maddesi) ise antrenör olarak görev aldığı tüm müsabakaları ayrı ayrı belirtecek ve nitelik değerlendirme formunda belirtmiş oldukları her özellik puanlamaya dahil edilecektir. (Örneğin olimpik paralimpik spor dallarının büyükler Avrupa şampiyonalarında 2 kez bronz madalya alan, olimpik paralimpik büyükler Avrupa şampiyonalarında 16 kez milli olan bir sporcu (2*400)+(16*50)=1600 puan elde edecektir.)
Nitelik değerlendirme formunun ikinci kısmında (Ç maddesi) yer alan başarının toplam puanlamaya dahil edilmesi en az 15 defa milli sporcu olma şartına bağlıdır. 15'e ulaşmayan millilikler toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir.
Nitelik değerlendirme formunun üçüncü kısmında (D maddesi) yer alan başarının toplam puanlamaya dahil edilmesi son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olma şartına bağlıdır. 7'ye ulaşmayan ve son beş yıldan önceki antrenörlükler toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir. Son beş yılın hesaplanmasında başvuru tarihinin son günü esas alınacaktır.
Millilik hesaplaması yapılırken müsabakadaki her millilik (maç/yarışma) bir millilik puanıyla çarpılarak hesaplama yapılacaktır. (Örneğin; olimpik paralimpik büyükler Dünya Şampiyonasına katılmış ancak madalya alamamışsa 16 (on altı) tane milliliği olan bir sporcu 16*100=1600 puan alacaktır.)
Madalya alan sporcuların puanları hesaplanırken, madalya kazandıkları müsabakadaki madalya puanı ile aynı müsabakaya ait millilikleri de puan hesaplamasına katılacaktır.
Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olduğu dönemdeki başarılar dikkate alınacaktır. Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olmadığı dönemdeki başarılar puanlamaya dahil edilmeyecektir.
Başarı sırasının belirlenmesinde, nitelik değerlendirme formu toplam puanı esas alınacaktır. Başarı listesi nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak her bir branş ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir. Her branş kendisine ayrılan kontenjan durumuna göre kendi içinde, nitelik değerlendirme formu toplam puan sırasına göre değerlendirilerek sıralanacaktır.
Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Nitelik değerlendirme formu toplam puanlarının eşit olması halinde sırasıyla eğitimi yüksek olana, mezuniyet tarihi, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Başvurular, başvurulan branş ve pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
İnceleme sonrasında adayların nitelik değerlendirme formu toplam puanları ve bu puanlara göre başvurdukları pozisyondaki başarı sıraları ve başvuru sonuçları ilan edilecektir.
Ayrıca, adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar ve diğer hususlar Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir branş ve il için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesini imzalayıp görevine başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.
Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bir branş ve il için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Bakanlık alım ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan ayrıca belge talep edebilecektir.
Alım sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Alım ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Alımla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 05 Şubat 2023
İmsak 06:10
Güneş 07:31
Öğle 12:58
İkindi 15:49
Akşam 18:14
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 26
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Ankaragücü 21 22
15. Kasımpaşa 21 22
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 22 19
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 21 37
7. Sakaryaspor 21 34
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 21 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Denizlispor 22 16
18. Yeni Malatyaspor 22 17
19. Gençlerbirliği 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 20 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Leicester City 21 21
14. Nottingham Forest 20 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 19 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Villarreal 20 31
6. Real Betis 20 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 19 25
11. Celta Vigo 20 23
12. Almeria 19 22
13. Girona 19 21
14. Sevilla 19 21
15. Espanyol 20 21
16. Valencia 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Whatsap İhbar Hattı