Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 13 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 13 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022.

GÜNDEM 21.09.2022, 01:10
2
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 13 sözleşmeli personel alacak
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca lisans düzeyinde geçerli bir KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile geçerli yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 13 (On üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak,
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. (Başarılı olup göreve başlayacak adaylardan sağlık raporu istenilecektir.)

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
1. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı- A Grubu -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)
a. Siber güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,
b. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM, Anti Virüs, PAM) Bilişim teknolojileri alanında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
d. Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
i. Certified Ethical Hacking (CEH)
ii. GIAC Penetration Tester (GPEN)
iii. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
iv. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
v. Licensed Penetration Tester (LPT)
vi. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
vii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)
e. Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek,
f. Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,
g. Anti Virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup, siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
i. Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, j.Güvenlik mimari yapılarının tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k. TCP/IP ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak.
l. HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokollere hakim olmak.
m. Host ve Network DLP hakkında bilgi sahibi olmak.
n. Mitre ATT&CK Framework ve OWASP siber güvenlik konseptleri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak.
o. ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
p. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
q. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
r. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık olmak.
2. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı- B Grubu -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a. Bilgi güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,
b. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Anti Virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR sistemlerini iyi derecede yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
d. Host ve Network DLP Sistemini iyi derecede yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
e. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f.Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,
g. Aşağıda listelenen eğitimlerden en az 2 (iki) tanesine katılmış olduğunu belgelemek;
i. Certified Ethical Hacking (CEH)
ii. GIAC Penetration Tester (GPEN)
iii. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
iv. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
v. Licensed Penetration Tester (LPT)
vi. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
vii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)
h. "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,
i. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
j. Kod Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
k. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
l. ISO27701, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
m. SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
n. KVKK ve 5651 numaralı kanun hükümleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o. T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
q. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
r. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık olmak.
Tercihen;
a. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
3. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı- B Grubu -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a. Ağ ve Güvenlik alanında minimum 3 yıl deneyimli olmak,
b. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Güvenlik sistemlerinden (IDS/IPS, Load Balancer, Web Application Firewall, Web Gateway, E-mail Gateway) en az üçü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. Network Access Control(NAC) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Cisco Anahtarlama (switch) ve Yönlendirici (Router) cihazlarının CLI üzerinden yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
i. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
j. 802.1q, 802.1x, STP, LACP, ACL, VRRP ve Radius teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
k. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
l. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
m. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
n. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık olmak.
Tercihen;
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak ve belgelemek;
1. Cisco Certified Network Associate (CCNA),
2. Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
3. Cisco Certified Security Professional (CCSP),
c. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak
4. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı- B Grubu -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a. En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,
c. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), File Server konularında kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d.Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak
e. Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. VMware Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m. Linux Sunucu kurulum ve konfigurasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
n. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübe sahip olmak,
o. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitör konusunda tecrübe sahibi olmak,
p. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Tercihen;
a. Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
c. Microsoft SQL Hakkında bilgi sahibi olmak.
5. VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı- B Grubu -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl Veri tabanı Uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
b. Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde en az 3 (üç) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,
c. Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning, PL/SQL ve RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
d. Oracle veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
e. Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusuna hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
f. Oracle upgrade ve patching konusunda hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
g. Oracle Exadata SuperCluster ve ZFS mimarisi, performans, bakım konularında konusuna hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
Tercihen;
Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak,
Oracle OCA veya OCP sertifikalarından birine sahip olmak.
6. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - A Grubu- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak,
c. C#.NET yazılım dilini iyi derecede bilmek,
d. .NET platformuna hakim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,
e. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak,
f. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
g. Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
h. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,
i. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
j. ORACLE PL-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction vb. konulara hakim) olmak,
Sponsored by Ntvİşte Prostat Hastalığını Yok Edici şey! Erkekler Hemen Okumalı!SEE MOREk. UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,
l. Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,
m. Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,
n. Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.
Tercihen;
. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.
. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
. Microsoft Certified Solution Developer: App Builder (MCSD App Builder)
. Microsoft Certified Solution Developer: Web Applications (MCSD Web Applications)
7. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi - Tam Zamanlı - B Grubu- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
b. C#.NET dilini iyi derecede bilmek, Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
c. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,
d. ORACLE-PLSQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hakim) olmak,
e. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
f..NET platformuna hakim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,
g. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak,
Tercihen;
. Mobil uygulama geliştirme (Android veya IOS) konusunda tecrube sahibi olmak,
. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
. C# Windows form uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

1) Başvuru formu,
2) Özgeçmiş,
3) Varsa KPSS sonuç belgesi,
4) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),
5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),
6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır.),
8) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
10) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
Başvurular 26.09.2022 tarihinde başlayacak ve 10.10.2022 tarihi mesai bitiminde (saat 17:30) sona erecektir. Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 10.10.2022 günü mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan lisans düzeyinde geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır

A ve B Grubu adaylar hem yazılı, hem de sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihleri www.iskur.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Sınav Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) adresinde bulunan hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Sınav, yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir:
. Yazılı sınav konuları özel şartlarda belirtilen tüm hususlardır.
. Sözlü/uygulamalı sınavda, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğunu değerlendirilecektir. Ayrıca, başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır.

Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Ücret Cetveli
A Grubu : 3 kata kadar
B Grubu : 2 kata kadar

Sonuçlar www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve yedek aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Asil olarak yerleşmeye hak kazanan, evraklarını eksiksiz teslim eden ve atanmasına engel bir hali bulunmayan adaylara göreve başlamaları için tebligat yapılacaktır. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzalayarak göreve başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Bir (1) yıl içerisinde asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılabilecektir. Yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. Yedek listede yer alan adayların hakları bir (1) yıl geçerli olup daha sonraki personel alımları ve sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) 216 30 00
Web: www.iskur.gov.tr
Personel Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) 216 39 13

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 01 Ekim 2023
İmsak 05:07
Güneş 06:26
Öğle 12:34
İkindi 15:54
Akşam 18:31
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Whatsap İhbar Hattı