banner8

banner9

Sayıştay Başkanlığı 8 sözleşmeli personel alacak

Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022.

GÜNDEM 14.11.2022, 01:20
4
Sayıştay Başkanlığı 8 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı'ndan açıklanan ilanda 8 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022.
Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ' in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir grup ve pozisyon için 4 (dört) katı aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; b. ve c. maddelerinde belirtilen bölümlerinden mezun olduktan sonra bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
1. Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı (A Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği, Ağ veya Sistem Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Aşağıdaki maddelerden en az dört (4) tanesini karşıladığını belgelemek:
a. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
b. Cisco Certified Security Professional (CCNP)
c. Certified Ethical Hacker (CEH)
d. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
e. GIAC Penetration Tester (GPEN)
f. Linux Professional Institute LPIC-2/3
c) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri, yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konuları ile Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip ve aşağıda belirtilen çözümler ve konularda;
. SIEM- Security Information and Event Management,
. DLP- Data Loss Prevention,
. NAC- Network Access Controller,
. ADC- Uygulama Sunum Denetleme işlemi,
. E-mail Gateway, E-mail Security,
. Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri (Anti-virüs /Anti-Spam, Malware, Zeroday Exploit),
. Load Balancer - Yük Dengeleme,
. WAF - Web Application Firewall,
. Network Güvenliği- kablolu ve kablosuz ağlarda güvenlik,
. Aktif Dizin Güvenliği,
. PAM - Privileged Access Management,
. Microsoft ve Linux Server işletim sistemi güvenliği,
. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
. DNS Güvenliği,
. Erişim Yönetim Sistemi Yönetimi -APM - (Access Policy Management),
. DOS/DDOS - Denial of Service / Distribute Denial of Service,
. SOAR (Security Orchestration Automation and Responce),
. ZTNA - Zero Trust Client System Model,
. Cluster yapıda çalışan güvenlik cihazlarının (Firewall, IPS/IDS vb.) bakımı, yapılandırılması, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Zafiyet testi araçlarından (Nessus, Acunetix, Netsparker, Fortify, Sonarqube, vb.) en az ikisini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
g) ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, KVKK ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, Tcpdump, Netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
j) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
k) Adli Bilişim hakkında bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
. ISO/IEC 27001- Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
. Arista Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
. Juniper Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
2. Ağ ve Güvenlik Uzmanı (B Grubu) (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Ağ Güvenliği Uzmanı (Network Security Admin) veya Ağ Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konuları ile Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Aşağıdaki ağ ve güvenlik çözümleri ve konularında;
. SIEM- Security Information and Event Management,
. DLP- Veri sınıflandırması ve verinin korunması,
. NAC- Network Access Controller,
. ADC- Uygulama Sunum Denetleme işlemi,
. Email Gateway, Email Security,
. Antivirüs /Antispam, Malware, Zeroday exploit,
. Yük Dengeleme (Load Balancer) sistemleri,
. Web Uygulama Güvenlik Duvarı (Web Application Firewall -WAF),
. Network Güvenliği- Kablolu ve Kablosuz Ağlarda Güvenlik,
. Aktif Dizin Güvenliği,
. Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management- PAM)
. Microsoft ve Linux Server İşletim Sistemi Güvenliği,
. DNS Güvenliği,
. Erişim Yönetim Sistemi Yönetimi -APM - (Access Policy Management),
. DOS/DDOS,
. Cluster yapıda çalışan güvenlik cihazlarının (Firewall, IPS/IDS vb.) bakımı, yapılandırılması, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında bilgi sahibi olmak,
d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, Tcpdump, Netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Güvenlik sistemleri alanında aşağıdaki maddelerden en az üç tanesini karşıladığını belgelemek;
a. Check Point Certified Security Expert (CCSE),
b. Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA)
c. Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE)
d. Cisco Certified Network Associate R&S (CCNA R&S) veya Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)
f) Zafiyet testi ve kod analizi araçlarından (Nessus, Acunetix, Netsparker, Fortify, Sonarqube, vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
g) ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, KVKK konularında bilgi sahibi olmak, Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Tercihen, ISO/IEC 27001- Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
i) Tercihen, Arista Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen, Juniper Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Tercihen, Adli Bilişim hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Tercihen, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak.
3. Kıdemli Sistem Uzmanı (B Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Sistem Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Microsoft Certified Solutions Expert 2016 (MCSE 2016) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
c) VMware Certified Professional (VCP6) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
d) VMware sunucu sanallaştırma kurulum, yapılandırma, yönetim ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,
e) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
f) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
g) Active Directory güvenliği hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
h) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmak, yönetimini yapabilmek,
i) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
j) Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım
konularında tecrübe sahibi olmak,
k) Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak, l) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Huawei, Netapp) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak.
m) Microsoft IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimi ve clustered IIS sunucularının kurulumu ve performans ayarları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) NGINX Load Balancer kurulumu ve performans ayarları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak
p) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
q) Solar Winds, PRTG, Nagios, Zabbix vb. performans ve izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak.
s) Load Balancer (Yük Dengeleme) ve Web Application Firewall (WAF) konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
t) Replication, Backup ve Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,
u) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
v) Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış olmak,
w) Tercihen aşağıda belirtilen açık kaynak platformlar ve alt yapı göç işlemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak;
. Sanallaştırma Sistemi,
. İzleme ve Müdahale Sistemi,
. Log Toplama Sistemi,
. Yük Dengeleme Sistemi,
. Dosya Paylaşım Sistemi.
4. Sistem Uzmanı (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Sistem Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) VMware sunucu sanallaştırma kurulum, yapılandırma, yönetim ve bakımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Microsoft Windows Sunucularında (2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
i) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Replication, Backup ve Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,
k) Kurumsal dosya yönetim ve paylaşım sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Yazılım Geliştirici olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
b. J2EE, Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,
c. VueJS, AngularJS, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
d. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON) ve REST mikro servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. HTML5, CSS, Bootstrap, JQuery ve UML konularında tecrübe sahibi olmak,
g. Eclipse, STS veya NetBeans uygulama geliştirme araçlarından birinde çalışmış olmak,
h. Versiyonlama araçlarından (Git, TFS, SVN) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. Tercihen mobil platformlar için (Android, IOS ) uygulama geliştirmiş olmak,
j. Tercihen JUnit test framework'ünde tecrübe sahibi olmak.
6. Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (B Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5(beş) yıl Veri Tabanı Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
b. Veri tabanı güvenlik duvarı (IBM Guardium veya Oracle Audit Vault Database Firewall) ürünlerinin kurulumu, yönetimi hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
c. Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde en az 5 (beş) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,
d. Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetimine hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
e. Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning, PL/SQL ve RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
f. Oracle veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında
hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
g. Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusuna hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
h. Oracle upgrade ve patching konusunda hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
i. Oracle Exadata mimarisi, performans, bakım konularında konusuna hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
j. MS SQL Server Always On yapısında veri tabanı yöneticiliği konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
k. PostgreSQL veri tabanı yöneticiliği konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
l. Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m. Big Data konusunda bilgi sahibi olmak,
n. Tercihen Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak,
o. Tercihen Oracle OCP sertifikasına sahip olmak.
7. İş Zekası Uzmanı (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a. En az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3(üç) yıl İş Zekası Uzmanı/Mühendisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
b. Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
c. Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekası platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,
d. Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde Rapor, Dashboard geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak,
k. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI Sertifikalarından birine sahip olmak.

a) Başvuru Formu, (Başvuru Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru ile başvuru formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)
b) KPSS sonuç belgesi,
c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)
d) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği, (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge, (Transkript belgesi kabul edilecektir.)
f) Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi, (özel sektörde çalışmış olanlar için)
g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş,
h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübeyi gösteren belgeler,
i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)
Belge istenen hallerde ilgili belgenin ibrazı zorunludur. Talep edilen belgeleri (KPSS sonuç belgesi ve yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge hariç) eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son başvuru tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 15.11.2022 tarihinden 30.11.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar "T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/ Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınav konuları, başvurulan grup ve pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav, Başkanlığın; "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat / Çankaya / Ankara" adresinde, www.sayistay.gov.trkurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Grup ve pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.
Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir grup ve pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 28 Kasım 2022
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:31
İkindi 15:08
Akşam 17:30
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Bodrumspor 14 22
8. Bandırmaspor 14 21
9. Manisa FK 13 20
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Whatsap İhbar Hattı