'Kaos planı devrede' diyen Abdurrahman Dilipak, Erdoğan'ı uyardı!

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'teki bugünkü yazısında KADEM desteğiyle yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanan hükümeti eleştirdi.

GÜNDEM 10.05.2022, 08:45
1
'Kaos planı devrede' diyen Abdurrahman Dilipak, Erdoğan'ı uyardı!
İktidara yakın Yeni Akit yazarı  Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında KADEM desteğiyle yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanan hükümeti eleştirdi. Geçmişteki aile düşmanı İstanbul sözleşmesi üzerinden örnek veren Abdurrahman Dilipak, "Uyarı-yorum, ortam çok gergin. Kaos planı devrede. " diyeren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı uyardı.
"Soylu ve Ümit Özdağ hesaplaşması, Geziciler, bulanık suda balık ya da puslu havada ava çıkanlar, dağılan aileler, anası ağlatılan çocuklar, kaybolan genç nesil, ekonomik kriz, içtimai sorunlar, siyasi hesaplaşmanın derinleşmesi, dünya ve bölgemizdeki gelişmeler hepsi üst üste geldi. Bakın, zararın neresinden dönülürse kârdır." diyen Abdurrahman Dilipak, geri adım atılması gerektiğini ifade ederek, "Aile krizini daha fazla gererseniz, dağılan aileler meydanlarda çadır kurarsa şaşmayın. Kadınları koruyalım derken, bakın, kadın ya da erkeği ağlatırsanız, onun arkasında ağlayan bir anne, bir kız kardeş, bir kız evlad vardır. Bunu unutmayın. Milletin anasını ağlatmaya and içmiş sureti haktan gözüken, ıslah edici rolü üslenmiş bozguncu fesat çetelerine yardım etmeyin." yazdı.
İşte, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın o yazısı:
Uyarı-yorum!
Kulağa hoş gelen kimi çözümler, uygulamada beklenin tam aksi sonuçlar verebilir. Bu, bir şeyi “efradına cami, ağyarına mani” olarak ele almadığımız içindir. 
CEDAW, İstanbul Sözleşmesi, Lanzarote, hayvan hakları yasası hep böyle oldu. Hatta daha birçok yasa, yönetmelik bu anlamda beklenenin aksine sonuç verdi.
Meşhur fıkradır, “bırak dağınık kalsın” diye. Bari “gölge etmeyin”. Çünkü birileri hep kaş yapayım derken göz çıkarıyor. 
Çok sık söylüyorum bugünlerde: Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşuyorsunuz. 
Önce şu her şeyi yasa ve yönetmeliklerle, ihale ederek çözemeyeceğinizi bilmeniz gerekmez mi? Bir ülkede ne kadar çok yasa ve yönetmelik varsa, o ülkede özgürlükler o kadar azdır. Bu tür çabaların ardından mahkemeler dolar, herkes birbiri ile mahkemelik olur. Rüşvet artar, yakınmalar artar. Aile mahkemelerinin durumu buna en güzel örnek.
Bizim geleneğimizde, doğru değil, yanlış tanımlanır. 
Yasaklanan yanlıştır ve yanlışa giden yollar konusunda toplumda oto kontrol ve ahlaki bir direnç kazandırılır. Buna “Mübahat sistemi” diyoruz.
Şimdi kadına şiddet konusunda yeni bir yasa çıkaracaksınız. 
Bu yasanın mantığı farklı. Erkek bu mantıkla “olağan suçlu, “potansiyel suçlu”. Bu algı yanlış. 
Madem yasa çıkarınca bu sorun çözülecek, “Gelin-kaynana” yasası da çıkarın, elti-görümce-baldız” yasası da. Eşitlik olsun, damat-kayınpeder, ya da enişte-bacanak yasası da çıkaralım.
Sorun yok değil. Ama sorunun çözümü de bu değil. Cinayet suç, işkence, tehdit, hakaret de. Kural şu değil mi: “Haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı”.. Adil şahid olacaktık hani. Eşitlikten söz etmiyorum, zayıf olana karşı daha güçlü bir saldırı suçun şiddetini de cezasını da artırır elbette, ama bunu “cinsiyetçi” bir mantıkla yapamazsınız.
KADEM bir yandan, yanına birkaç üniversiteyi de alıyor ve “Toplumsal Cinsiyet” konferansı düzenliyor. “Eşitlik” değil, “adalet”miş. Asıl öncelikli sorun burada, dini bir konu olan, “yaratılış”la ilgili “Biyolojik cinsiyet” yerine ikame edilmeye çalışılan, “Varoluşcu”, “toplumsal cinsiyet” tanımı.
Aslında kimliğimize GENDER’i çaktınız! Artık kadın-erkek yok! Akışkan ve değişken, “Yönelim, deneyim ve tercihle şekillenen bir cinsiyet tanımı var, siz hâlâ işi gücü bırakmış, çocuk, kadın ve erkeklerle ilgili onca yakınma varken, kadın-erkek temelinde yeni bir cinsiyetçi yasa çıkarmaya çalışıyorsunuz. 
Peki bir BİREY, size gelse ve ben doğuştan ERKEK’tim, şimdi DİŞİ ve LEZBİYEN oldum dese, nüfus cüzdanına yazacak mısınız? Yazdınız, o zaman bu GENDER GENOM sizin çıkaracağınız KADIN yasasındaki İMTİYAZ/ POZİTİF AYIRIMCILIKdan yararlanabilecek mi?
Sahi bir BİREY, akışkan ve değişken cinsiyet kimliğine bürünürse, hangi gün, hangi saat hangi kimlikten yararlanmış olacak!?
Ya hu, GENDER yazarken bunları niye düşünmediniz? Çıkardığınız yasaya göre, ANNE-BABA, DEDE-NİNE yok. Hükmen öldürdünüz onları. HALA-TEYZE, AMCA-DAYI yok. Bu TOPLUMSAL CİNSİYET fitnesi her şeyi birbirine karıştırdı. İnsan Hakları Komisyonunuz var, İnsan Hakları Kurumunuz var, bu konular onların da umurunda değil herhalde. Adamlar batıda helalarda kadın-erkek ayırımını kaldırdı ya hu! Herifler TRANSHUMANİZM’den söz ediyor, biz neyle uğraşıyoruz. 
İNSAN yok ediliyor bu mantıkla. O Tanrı olma sürecinde DİN, AHLAK, GELENEK ve Biyolojik cinsiyetinden bağımsız bir GENOM. O bir NESNE artık. “Nesnelerarası iletişim/bilgileşim” ile İnsan-Hayvan-Makine tek bir networkta buluşarak eşitleniyor.
KADEM de bu sürece destek veriyor. İstanbul sözleşmesi 11 Mayıs 2011’de imzalanmıştı. Aradan 11 yıl geçmiş. 11 sayısının ezoterizmi üzerinde düşünenler için ilginç bir tarih. Takvim’de bir istisna var o da 5. Ay ve 2011’i 20’si. 11.05.2022 11. Yıl olduğuna göre, 5+2+2+2=11. KADEM’in “8. Toplumsal Cinsiyet Kongresi” bir gün sonra 12.05.2022’de İstanbul’da yapılacak. Dilerim yol yakınken bu yoldan dönülür, yoksa, bu dünyada ve ahirette olacakları gördüklerinde pişmanlıkları fayda vermeyecek. Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatinin bize gösterileceği bir gün var!
Bu gidişat hayra alamet değil. Beklentilere cevap vermek yerine, aksi yönde emrivaki şeklinde uygulamalar ve talepler örgütleniyor. 
Bu iş Hakk’ın da halkın da gücüne gider. Bu işlerde hayır yoktur. Dilerim bu tartışmaya taraf tüm kurumlar, yasama, yürütme yargı üzerine düşeni yapar. Belediyeler Birliği ve belediyeler, üniversiteler bu oyuna daha fazla alet olmazlar, STK’lar ve meslek odaları da.
Uyarı-yorum, ortam çok gergin. Kaos planı devrede. 
Soylu ve Ümit Özdağ hesaplaşması, Geziciler, bulanık suda balık ya da puslu havada ava çıkanlar, dağılan aileler, anası ağlatılan çocuklar, kaybolan genç nesil, ekonomik kriz, içtimai sorunlar, siyasi hesaplaşmanın derinleşmesi, dünya ve bölgemizdeki gelişmeler hepsi üst üste geldi. Bakın, zararın neresinden dönülürse kârdır.
Aile krizini daha fazla gererseniz, dağılan aileler meydanlarda çadır kurarsa şaşmayın. Kadınları koruyalım derken, bakın, kadın ya da erkeği ağlatırsanız, onun arkasında ağlayan bir anne, bir kız kardeş, bir kız evlad vardır. Bunu unutmayın. Milletin anasını ağlatmaya and içmiş sureti haktan gözüken, ıslah edici rolü üslenmiş bozguncu fesat çetelerine yardım etmeyin. 
“Toplumsal cinsiyet” toplantısına katılacak kişi ve BİREYlerin, STK temsilcileri ve Akademisyenlerin söylediklerini not edeceğiz. 
“Kiramen Katibin” de not edecek. “Kiramen Katibin”ler, Bizlerin ve o sözlerin sahiplerinin akıllarından ve kalplerinden geçenleri de kaydedecek ve bütün bunların bu dünyada ve ahirette bir karşılığı olacak, söyleyip, söylememiz gerekirken söylemediklerimizle birlikte. Ve bunların hukuki, ahlaki, içtimai ve siyasi sonuçları olacak, kişiler ve kurumlar için.
Şu İstanbul sözleşmesi ve Toplumsal cinsiyet tartışması konusuna artık bir açıklık ve netlik kazandırılması gerekir. Çünkü işin ciddiyet, samimiyet ve inanılırlığı artık tartışılır olmaya başladı. 
Allah (cc) bir ülke halkı helak edilmeyi hakettiğinde, o ülkenin “şımarmış zenginleri, güç ve iktidar sahipleri”ne  kötülükten vazgeçip iyilik yapmaları konusunda içlerinden uyarıcıları yönlendirir. Buna rağmen onlar azgın iştihalarını tatmin için yollarına devam eder, kendilerini eleştirenleri tehdit eder ve cezalandırmaya kalkarlar. Uyaranlar ve uyarılar karşısında aksine daha da azgınlaşırlar ve inatlaşırlar. Zaten kibirleri gözlerini ve vijdanlarını kör etmiştir onların. O zaman zulüm kemale erince, vade tamam olunca, o ülke ve onlara destek veren, zalimler karşısında seslerini kısanlar helaka müstahak olur. Ve Allah da orayı, onlarla birlikte helak eder. (Ayet için bakınız İsra 16+Vd.)
Sonuçta ne olacağını göreceğiz. 
Eee, birileri nasıl cennete gidecek ya da cehenneme gidecek, işte böyle. 
İmtihan oluyoruz. Birileri yapıp yapmadıkları, söyleyip söylemedikleri ile ya kendi cennetlerine kendi sırtlarında tuğla taşıyor olacak, ya da kendi cehennemine kendi sırtında odun taşıyor olacak. 
Durmak yok yola devam. Sonunda kendi düşen ağlamaz. Biz fıtratımızı koruyalım, Allah’ın rızasını gözetelim. Vahyin ışığında yaşadığımız zamana ve mekana şahidlik edelim. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin ümmeti olan hiçbir Müslüman, dünyada olup-bitenleri, görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Bize düşen, kendi heva ve heveslerimizle, zanna dayalı bir dünya inşa etmek değil, Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olmaktır. 
Selâm ve dua ile.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 03:40
Güneş 05:19
Öğle 12:40
İkindi 16:30
Akşam 19:52
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
Whatsap İhbar Hattı